Сенбі, 21 Қаңтар 2017 15:39

Оқу-әдістемелік қызметі

Егер өз-өзіңді жетілдіре алмасаң, онда басқаларды қалай жетілдірмексің?
Конфуций

Колледждің оқу-әдістемелік қызметі оқытушылардың педагогикалық құзіреттілігін жетілдірудің бірізді жүйесін ұйымдастырады.

Әдістемелік тақырып: «Колледж білім беру кеңістігіне«Өзін-өзі тану» рухани- адамгершілік бағдарламасын ендіре отырып, жоғары шығармашылық деңгейдегі бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны, білікті маманды қалыптастыру»

Методическая тема: «Интеграция программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в единое образовательное просранство учебно-воспитательного процесса, формирование конкурентоспособной личности с целью повышения высокого творческого потенциала»

Әдістемелік өзекті мәселе: «Болашақ мамандардың кәсіби әрекетіне қажетті түсінік қалыптастыру арқылы рухани-адамгершілік мәдениетін көтеру, Тжәне КББ оқу орындарының жаңа моделін ендіру жағдайында колледж оқытушыларының кәсіби әрекетін жаңашылдықпен қамтамасыз ету»

Методическая проблема: «Повышение духовно-нравственной культуры с формированием ценностных установок и мотиваций обучающихся на профессиональную деятельность, а также инновационное обеспечение профессиональной деятельности преподавателя колледжа в условиях внедрения новой модели ТиПО ».

2016-2017 оқу жылындағы оқу-әдістемелік жұмыстардың мақсат-міндеттері

Мақсаты: әлеуметтік бейімделген және бәсекеге түсе алатын маманды даярлауға бағытталған педагогикалық ұжымның шығармашылық әлеуетін және әр оқытушының кәсіби шеберлігін дамыту үшін жағдайлар жасау

Міндеттері:

 • 2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатты басшылыққа алу;
 • Педагог қызметкерлерді Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының мазмұнын игерту бағытындағы жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асыру;
 • Педагогикалық ұжымның «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы моделін іске асыру бағытындағы қызметін жоспарлы түрде жалғастыру;
 • Оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін үздіксіз өз бетімен білім алуы мен кәсіби біліктілігін жетілдіру арқылы қамтамасыз ету;
 • Оқытушылардың жобалық, инновациялық және тәжірибелік- эксперименттік жұмыстарын жандандыру, олардың кәсіби сайыстарға, педагогикалық қызметтерінің жетістіктерін зерттеу бағытындағы мониторингтер жүргізуге қызығушылықтарын арттыру;
 • Аттестаттау кезеңінде жеке оқытушыларға теориялық та, практикалық та жағынан қолдау жасау, педагогикалық қызметтерін жоспарлауда, ұйымдастыру мен талдауда қазіргі заман ағымына орай педагогикалық ойлау стилдерін жетілдіруге көмек көрсету;
 • Оқу-тәрбие үрдісіне озық педагогикалық тәжірибе мен қазіргі педагогикалық технологиялардың тиімді тұстарын енгізу;
 • «Білім туралы», «Тіл туралы» Заңдарды, «Қазақстан-2030», «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, Елбасының халыққа жолдауларын және т.б. нормативті-құқықтық құжаттарды және білім басқармасы бұйрықтарын басшылыққа алу және жүзеге асыруды ұйымдастыру;
 • Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуына ықпал ету;
 • Сабақтар мен пәндік сыныптан тыс шаралардың материалдарын электрондық жүйеге енгізу бағытында жұмыстарды жоспарлы түрде жүзеге асыру.
 • Оқытушылардың кәсіптік білімін жетілдіру мақсатында базалық курстардан өтуін жоспарлы түрде жүзеге асыру;
 • Біліктілік санатын көтеруде оқытушылардың жауапкершілігін арттыру;
 • Халықаралық, республикалық және облыстық деңгейдегі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен пәндік олимпиадаларға қатыстыруға жауапкершіліктерін арттыру, нәтижесінің болуына мән беру;
 • Озық тәжірибені облыстық деңгейде тарату мақсатында шығармашылық есеп беру жұмысын жалғастыру;
 • Халықаралық, Республикалық деңгейде конференция, семинарларға қатынасу жұмыстарын жалғастыру.
Оқылды 4955 рет
 • Шалабаева Динара
  Бк-315

 • Нургалиева Гүлбақыт
  Мк-105

 • Тұрманова Қаламқас
  Мд-215

 • Утегенова Сымбат
  Од-105

 • Мұратова Әсем
  Мк-105

 • Маширикова София
  Бк-401

152

ОҚЫТУШЫ

1200

СТУДЕНТ

421

ТҮЛЕК

81

ҮЗДІК ДИПЛОМ

Директор блогы

Құрметті талапкер! Сіз колледж директорына тікелей сұрақ қоя аласыз.

Толығырақ

Кері байланыс.

Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 73-ші үй Телефон номері: +7 /7132/ 56-02-30 E-mail: aktobe_agk@mail.ru

Түлектермен байланыс