Кешенді тестілеудің мамандықтар тобы үшін пәндер және бейіндік пән көрсетілген мамандықтар тізбесі 

Код

Мамандық атауы

Жалпы кәсіптік пәндер

Бейіндік пәндер

1 Білім

1

5B010100

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

2

5B010200

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

3

5B010300

Педагогика және психология

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

4

5B010400

Бастапқы әскери дайындық

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

5

5B010500

Дефектология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

6

5B010600

Музыкалық білім

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

7

5B010700

Бейнелеу өнері және сызу

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

8

5B010800

Дене шынықтыру және спорт

Педагогика  және психология  негіздері

Шығармашылық емтихан

9

5B010900

Математика

Педагогика  және психология  негіздері

Математика

10

5B011000

Физика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

11

5B011100

Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Информатика

12

5B011200

Химия

Педагогика  және психология  негіздері

Химия

13

5B011300

Биология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

14

5B011400

Тарих

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақстан тарихы

15

5B011500

Құқық және экономика негіздері

Педагогика  және психология  негіздері

Құқық және экономика негіздері

16

5B011600

География

Педагогика  және психология  негіздері

География

17

5B011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақ тілі

18

5B011800

Орыс тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Орыс тілі

19

5B011900

Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)

Педагогика  және психология  негіздері

Ағылшын тілі

5B011923

Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс)

Педагогика  және психология  негіздері

Неміс тілі

5B011924

Шетел тілі: екі шетел тілі (француз)

Педагогика  және психология  негіздері

Француз тілі

20

5B012000

Кәсіптік оқыту

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақстан тарихы

21

5B012100

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі

22

5B012200

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика  және психология  негіздері

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі

23

5B012300

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Педагогика  және психология  негіздері

Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы

24

5B012500

Химия-Биология

Педагогика  және психология  негіздері

Биология

25

5B012600

Математика-Физика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

26

5B012700

Математика-Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Математика

27

5B012800

Физика-Информатика

Педагогика  және психология  негіздері

Физика

28

5B012900

География-Тарих

Педагогика  және психология  негіздері

География

29

5B013000

Тарих- Дінтану

Педагогика  және психология  негіздері

Дүниежүзі тарихы

2 Гуманитарлық ғылымдар

30

5B020100

Философия

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

31

5B020200

Халықаралық қатынастар

География

Дүниежүзі тарихы

32

5B020300

Тарих

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

33

5B020400

Мәдениеттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

34

5B020501

Филология: Қазақ тілі

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

5B020502

Филология: Орыс тілі

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

35

5B020600

Дінтану

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

36

5B020700

Аударма ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)

37

5B020800

Археология және этнология

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

38

5B020900

Шығыстану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Дүниежүзі тарихы

39

5B021000

Шетел филологиясы (ағылшын тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Ағылшын тілі

5B021012

Шетел филологиясы (неміс тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Неміс тілі

5B021022

Шетел филологиясы (француз тілі)

Қазақ тілі/Орыс тілі

Француз тілі

40

5B021200

Түркітану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Қазақ әдебиеті

41

5B021500

Исламтану

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

3 Құқық

42

5В030100

Құқықтану

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

43

5В030200

Халықаралық құқық

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

44

5В030300

Құқық қорғау қызметі

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР қылмыстық құқығы

45

5В030400

Кеден ісі

Мемлекет және құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық құқығы

4 Өнер

46

5В040100

Музыкатану

Музыка әдебиеті

Шығармашылық емтихан

47

5В040200

Аспаптық орындаушылық

Гармония

Шығармашылық емтихан

48

5В040300

Вокалдық өнер

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

49

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

50

5В040500

Дирижерлау

Гармония

Шығармашылық емтихан

51

5В040600

Режиссура

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

52

5В040700

Актерлік өнер

Театр тарихы

Шығармашылық емтихан

53

5В040800

Эстрада өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

54

5В040900

Хореография

Хореография тарихы

Шығармашылық емтихан

55

5В041000

Сценография

Қазақстан көркем мәдениеті және дүниежүзілік өнер тарихы

Шығармашылық емтихан

56

5В041100

Композиция

Музыка әдебиеті

Шығармашылық емтихан

57

5В041200

Операторлық өнер

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

58

5В041300

Кескіндеме

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

59

5В041400

Графика

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

60

5В041500

Мүсін

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

61

5В041600

Өнертану

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

62

5В041700

Сән өнері

Қазақстанның бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

63

5В041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

64

5В042000

Сәулет

Сызу

Шығармашылық емтихан

65

5В042100

Дизайн

Сызу

Шығармашылық емтихан

66

5В042200

Баспа ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шығармашылық емтихан

67

5В042300

Арт - менеджмент

Маркетинг негіздері

Шығармашылық емтихан

5 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

68

5B050100

Әлеуметтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

69

5В050200

Саясаттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

70

5В050300

Психология

Қазақстан тарихы

Психология  негіздері

71

5В050400

Журналистика

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шығармашылық емтихан

72

5В050500

Аймақтану

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

73

5В050600

Экономика

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

74

5В050700

Менеджмент

Экономика негіздері

Менеджмент

75

5В050800

Есеп және аудит

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

76

5В050900

Қаржы

Қаржы және несие

Ұйым қаржысы

77

5В051000

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

Экономикалық теория негіздері

Маркетинг

78

5В051100

Маркетинг

Экономика негіздері

Маркетинг

79

5В051200

Статистика

Қаржы және несие

Ұйымдар статистикасы

80

5В051300

Әлемдік экономика

Экономикалық теория негіздері

Ұйым қаржысы

81

5В051400

Қоғамдық байланыс

Экономикалық теория негіздері

Шығармашылық емтихан

82

5В051500

Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

Қазақ тілі / Орыс тілі

Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру

83

5В051900

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Экономикалық теория негіздері

Қаржылық және экономикалық есепті талдау

84

5В052100

Мемлекеттік аудит

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

85

5В052300

Спорт менеджменті

Экономика негіздері

Менеджмент

6 Жаратылыстану ғылымдары

86

5B060100

Математика

Физика

Математика

87

5В060200

Информатика

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

88

5В060300

Механика

Математика

Физика

89

5В060400

Физика

Математика

Физика

90

5В060500

Ядролық физика

Математика

Физика

91

5B060600

Химия

Биология

Химия

92

5В060700

Биология

Химия

Биология

93

5В060800

Экология

Химия

Биология

94

5B060900

География

Қазақстан тарихы

География

95

5B061000

Гидрология

География

Общая геология

96

5B061100

Физика және астрономия

География

Физика

97

5B061200

Метеорология

География

Физика

7 Техникалық ғылымдар және технологиялар

98

5B070100

Биотехнология

Химия

Биология

99

5B070200

Автоматтандыру және басқару

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

100

5B070300

Ақпараттық жүйелер

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

101

5B070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

102

5B070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Математика

Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау

103

5B070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

Физика

Жалпы геология

104

5B070700

Тау-кен ісі

Электротехника

Жалпы геология

105

5B070800

Мұнай-газ ісі

Физика

Химия

106

5B070900

Металлургия

Химия

Материалтану негіздері

107

5B071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

Физика

Материалтану негіздері

108

5B071100

Геодезия және картография

География

Геодезия

109

5B071200

Машина жасау

Физика

Машина жасау технологиясы негіздері

110

5B071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар

Физика

Еңбекті қорғау

111

5B071400

Авиациялық техника және технологиялар

Физика

Авиациялық қауіпсіздік

112

5B071500

Теңіз техникасы және технологиялар

Кемелердің құрылысы және кеменің өміршеңдігі үшін күрес теориясы

Кеменің энергетикалық қондырғылары

113

5B071600

Аспап жасау

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

114

5B071700

Жылу энергетикасы

Физика

Жылутехника және жылумен қамтамасыз ету

115

5B071800

Электр энергетикасы

Физика

Электротехника және электрмен қамтамасыз ету

116

5B071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

117

5B072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

118

5B072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

119

5B072200

Полиграфия

Физика

Баспа өндірісінің технологиясы

120

5B072300

Техникалық физика

Математика

Физика

121

5B072400

Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша)

Физика

Конструкциялық материалдар және машина бөлшектері

122

5B072500

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша)

Физика

Органикалық химия және полимерлер

123

5B072600

Жеңiл өнеркәсiп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

124

5B072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Химия

Микробиология

125

5B072800

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

Химия

Микробиология

126

5B072900

Құрылыс

Ғимараттар мен үймереттердің құрастырылымдары

Құрылыс материалдары

127

5B073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

Құрылыс бұйымдары және құрастырылымдарын өндіру технологиясы

Құрылыс материалдары

128

5B073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Электротехника

Материалтану негіздері

129

5B073200

Стандарттау және сертификаттау

Физика

Стандартизация

130

5B073300

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

131

5В073700

Пайдалы қазбаларды байыту

Электротехника

Жалпы геология

132

5В073800

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

Физика

Материалтану негіздері

133

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Физика

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

134

5В074500

Көлік құрылысы

Физика

Еңбекті қорғау

135

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

Физика

Конструкциялық материалдар және машина бөлшектері

136

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

137

5В075000

Метрология

Физика

Стандартизация

138

5В075200

Инженерлік жүйелер
және желілер

Физика

Еңбекті қорғау

139

5В075300

Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

8 Ауылшаруашылық ғылымдары

140

5B080100

Агрономия

Биология

Агрономия негіздері

141

5B080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

Биология

Мал шаруашылығы

142

5B080300

Аңшылықтану және аң шаруашылығы

Биология

Аңшылықтану

143

5B080400

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

Биология

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері

144

5B080500

Су ресурстары және суды пайдалану

География

Биология

145

5B080600

Аграрлық техника және технология

Биология

Ауылшаруашылық машиналары

146

5B080700

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

Биология

Дендрология

147

5B080800

Топырақтану және агрохимия

Химия

Агрономия негіздері

148

5B080900

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Биология

Агрономия негіздері

149

5B081000

Жерді мелиорациялау,  баптау және қорғау

География

Биология

150

5В081100

Өсімдік қорғау және карантин

Биология

Агрономия негіздері

151

5В081200

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Физика

Ауылшаруашылық машиналары

9 Қызмет көрсету

152

5В090100

Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Физика

Еңбекті қорғау

153

5В090200

Туризм

География

Туристтік қызметті ұйымдастыру

154

5В090300

Жерге орналастыру

География

Геодезия

155

5В090500

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

156

5В090600

Мәдени-тынығу жұмысы

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

157

5В090700

Кадастр

География

Геодезия

158

5В090800

Бағалау

Экономикалық теория негіздері

Менеджмент негіздері

159

5В090900

Логистика (сала бойынша)

Физика

Еңбекті қорғау

160

5В091000

Кітапхана ісі

Қазақстан тарихы

Кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру

161

5В091200

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақстан тарихы

Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру

10 Әскери іс және қауіпсіздік

162

5В100100

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика

163

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Математика

Информатика

12 Ветеринария

164

5B120100

Ветеринарлық медицина

Биология

Жануарлар анатомиясы және физиологиясы

165

5B120200

Ветеринарлық санитария

Биология

Жануарлар анатомиясы және физиологиясы

14 Өнер

166

5В140100

Орындаушылық өнер

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

167

5В140200

Халық аспаптары

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

168

5В140300

Ән өнері

Музыка теориясы

Шығармашылық емтихан

Оқылды 3715 рет Соңғы рет өзгертілді: Жұма, 17 Мамыр 2019 08:58
 • Келдикова Аружан
  Шт-405

 • Онайбергенова Әмина
  Мд-405

 • Болатова Мадина
  Шт-105

 • Редова Пакиза
  Бк-310

 • Амангос Мадина
  Мд-315

 • Алдекова Маншук
  Мк-105

152

ОҚЫТУШЫ

1200

СТУДЕНТ

421

ТҮЛЕК

81

ҮЗДІК ДИПЛОМ

Директор блогы

Құрметті талапкер! Сіз колледж директорына тікелей сұрақ қоя аласыз.

Толығырақ

Кері байланыс.

Ақтөбе қаласы, Есет батыр көшесі, 73-ші үй Телефон номері: +7 /7132/ 56-02-30 E-mail: aktobe_agk@mail.ru

Түлектермен байланыс