Жұма, 03 Мамыр 2024 11:22

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша “Таза Қазақстан”республикалық экологиялық акциясы басталды

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша “Таза Қазақстан”республикалық экологиялық акциясы басталды

Біз, Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің қызметкерлері мен студенттері Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің эстафетасын мақтанышпен қабылдаймыз және оны еліміздің барлық оқу орындарына жолдаймыз!

Тазалық пен қоршаған ортаға деген қамқорлық өзімізден басталады!
По поручению Главы государства началась республиканская экологическая акция «Чистый Казахстан»

Мы, сотрудники и студенты Актюбинского высшего гуманитарного колледжа, с гордостью принимаем эстафету от Министра науки и высшего образования Республики Казахстан, Саясата Нурбека, и передаем ее всем учебным заведениям нашей страны!

Мы верим, что чистота и забота о окружающей среде начинается с каждого из нас!
On the instructions of the Head of State, the republican environmental campaign “Clean Kazakhstan” has begun.

We, the staff and students of Aktobe Higher Humanities College, proudly accept the baton from the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Sayasat Nurbek, and pass it on to all educational institutions in our country!

We believe that cleanliness and care for the environment start with each and every one of us